Grøn profil

Honning og klima.

Vi har stor respekt for naturen, det er tros alt den vi lever af. Honning er nok det mest klimavenlige søde middel der findes. Da der ikke bliver brugt brændstof, eller kemikalier til at frembringe den, eller bearbejde den. Det eneste klima aftryk vi sætter i vores produktion, det er kørsel frem og tilbage til bigårdene. Det har vi i dag stor fokus på, at holde på et absolut minimum. Både af økonomiske årsager, men bestemt også med hensyntagen til miljøet. En af de mest effektive måder vi gør det på, er med vægte. Vi har installeret vægte under nogle af bistaderne, rundt om i bigårdene. Disse vægte kan vi aflæse hjemme fra, på vores mobiltelefoner og der ved afgøre, om det er nødvendigt at kører ud til bierne, eller om vi kan vente nogle dage endnu. Det betyder at vi kun besøger dem, når der er behov for det, og ikke som tidligere når vi troede at behovet var der. Det har resulteret i mindre forurening, laver udgifter til brændstof, Bedre økonomi både i form af brændstof besparelse, men også ved at frigive tid til at passe flere bier.

Solceller.

Vi har investeret i et solcelleanlæg da det giver god mening i biavlen. Strømforbruget i biavlen er størst om sommeren i dagtimerne hvor anlægget producere alt den strøm vi forbruger, når vi slynger honning. Vores elforbrug er meget lille i vinterhalvåret hvor anlægget heller ikke producere så meget. Den strøm vi ikke selv kan producere køber vi hos Vindstød som er baseret på strøm fra vindmøller og solceller. Alt vores strøm er 100% grøn strøm.

Brug af pesticider og lægemidler.

Jeg har fra starten valgt ikke at bruge pesticider og lægemidler i min biavl. Men bekæmper græs og ukrudt omkring bistaderne mekanisk. Til bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i bistaderne bruger jeg kun organiske midler, som også er tilladt i økologisk biavl.