Bestøvning af Hybridraps

Bestøvning af Hvidkløver

Vægte under bierne gør det muligt at følge med.

For både landmand og biavler.

Garanti for at bierne er på bestøvning inden for 3 dage

Da mange bier ofte skal flyttes på få nætter så kraver det det rigtig udstyr.

Bestøvning af frugt træer og buske.

En effektiv bestøvning giver støre udbytte, støre og pænere frugt

Bestøvning.

Jeg producere ikke kun honning. Men udlejer også en stor del af mine bier til bestøvning. Jeg sætter en stor ære i at kunne levere sunde og stærke bi familier til diverse bestøvnings opgaver på Sjælland, Møn, Lolland og Falster.

Min baggrund og uddannelse i landbruget gør at jeg ved hvor vigtigt det er at det er store, stærke og sunde bi familier der opstilles til bestøvning. Da der ikke er to år der er ens. Nogle år er der kun få dage med godt vejr imens afgrøden blomster og så skal der være mange bier til at sikre en effektiv bestøvning. Det sikre vi ved at avle vores dronninger selv. Det gør, at vores bier har en bedre holdbarhed til bestøvning, end hvis de er tilfældigt parret eller købt ind.

Garanti.

Da jeg har mange, bier der skal flyttes så har jeg også grejet til det. Berta (4x4 lastbil) og jeg kan flytte 72 bi familier pr. læs. Det betyder at vi garanterer at bierne er opstillet og klar til bestøvning inden for 3 døgn efter bestilling.

Jeg har omkring 450 bi familier som jeg tilbyder til udlejning.

Vægt.

På hver bestøvnings opgave har jeg en vægt under mindst en af bi familierne. Det betyder at kunden kan logge ind på vægten med sin telefon, tablet, eller sin computer og ud fra nogle grafer se hvor meget bistadet tager på i vægt under bestøvningsopgaven. Vægten sender ny data 2 gange i timen.

Og hvad kan du så bruge det til? Det kan du blandt andet brugt som hjælp til at finde ud af hvornår det er det optimale tidspunkt for at skårlægger hvidkløver. Du kan ved at se på vægtens historie se hvilke dage vægten har taget mest på og derved fastslå hvilke dage bestøvningen har været mest eftktiv. Er det eks. Sket d. 17-18 og 19 juni så kan du lægge 24 dage til de datoer og derved skårlægger der hvor der er flest modne før. selvfølgelig under forudsætning for at vejret tillader det.

 Har du behov for bestøvning, eller spørgsmål her om så kontakt mig.

Tlf: 6113 0503

E-mail: ntbiavl@hotmail.com

 

Ps. Det er altid en god ide at bestille dine bi-familier i god tid. Da der til tider er stor efterspørgsel på bestøvning. Hvis jeg ikke selv har bier nok til at løse opgaven så er jeg gerne behjælpelig med at formidle kontakt til andre dygtige biavlere.

Skema over bestøvningsforhold

KulturHovedsalig:
Selvfertil(S)
Fremmed-
bestøvet(F)
% udbytte
som kan tilskrives
honningbibestøvning
Antal
bistader
pr.ha
Æble

F

70

4
Pære

F

70

1-5
Surkirsebær

S

40

3-10
Sødkirsebær

F

40

3-10
Blomme

F

50

2
Morel

S

40

3-10
Jordbær

S

35

10-25
Solbær

S

60

2-6
Hindbær

F

45

1-4
Hvidkløver

F

90

2-4
Rødkløver

F

90

2-4
Raps

S

15-20

2-4

 

Bestøvningsforhold og Behov i dyrkede afgrøder.

Faglig rapport fra (DMU) Danmarks miljøundersøgelser. Aarhus universitet. 2011.

Bierne er allerede godt igang.

En forårsdag sidst i marts.