Bestøvning af Hybridraps

Bestøvning af Hvidkløver

Læsning af bier med tidligere udstyr

Jeg kan flytte 72 bifamilier pr. læs.

Bestøvning af frugt træer og buske.

En effektiv bestøvning giver støre udbytte, støre og pænere frugt

Bier til bestøvning udlejes.

Elektronisk stadevægt.

Jeg producere ikke kun honning. Men udlejer også en stor del af mine bier til bestøvning. Jeg sætter en stor ære i at kunne levere sunde og stærke bi familier til diverse bestøvnings opgaver på Sjælland, Møn, Lolland og Falster.

Min baggrund og uddannelse i landbruget gør at jeg ved hvor vigtigt det er at det er store, stærke og sunde bi familier der opstilles til bestøvning. Da der ikke er to år der er ens. Nogle år er der kun få dage med godt vejr imens afgrøden blomster og så skal der være mange bier til at sikre en effektiv bestøvning.

Vægt.

Som noget nyt kan jeg nu tilbyde mine kunder at have en vægt under en af bi familierne når de er udlejet til bestøvning. Det betyder at kunden kan logge ind på vægten med sin telefon, tablet, eller sin computer og ud fra nogle grafer se hvor meget bistadet tager på i vægt under bestøvningsopgaven. Grafen bliver opdateret 2 gange i timen. Der er i alt 4 grafer der viser.

 

1) vægten med en halv times interval 2 døgn tilbage.

2) Vægten 6 gange i døgnet 2 uger tilbage.

3) Vægten dag for dag de sidste 30 dage.

4) Vægten uge for uge 2 år tilbage.

Og hvad kan du så bruge det til? Det kan du blandt andet brugt til at finde ud af hvornår det optimale tidspunkt for at skårlægger hvidkløver. Du kan ved at se på vægtens historie se hvilke dage bierne har hændet mest nektar og derved også bestøvet flest blomster. Er det eks. Sket d. 17-18 og 19 juni så kan du lægge 24 dage til de datoer og derved skårlægger der hvor der er flest modne før. selvfølgelig under forudsætning for at vejret tillader det.

Garanti.

Da jeg har mange, bier der skal flyttes så har jeg også grejet til det. Berta (4x4 lastbil) og jeg kan flytte 72 bi familier pr. læs. Det betyder at vi garanterer at bierne er opstillet og klar til bestøvning inden for 3 døgn efter bestilling.

Pt. har jeg omkring 450 bi familier som jeg tilbyder til udlejning.

 

Har du behov for bestøvning, spørgsmål eller ønsker du en snak om netop dit bestøvnings behov. Så er du altid meget velkommen til at kontakte mig på telefon eller e-mail. Kontakt mig allerede i dag og få din bestøvnings kontrakt i hus. Så er du sikret bier til dine bestøvnings opgaver.

Tlf: 6113 0503

E-mail: ntbiavl@hotmail.com

  

Skema over bestøvningsforhold

Kultur

Hovedsalig:
Selvfertil(S)
Fremmed-
bestøvet(F)

% udbytte
som kan tilskrives
honningbibestøvning

Antal
bistader
pr.ha

Æble

F

70

4

Pære

F

70

1-5

Sur kirsebær

S

40

3-10

Sødkirsebær

F

40

3-10

Blomme

F

50

2

Morel

S

40

3-10

Jordbær

S

35

2-6

Solbær

S

60

2-6

Hindbær

F

45

1-4

Hvid/Rødkløver

F

90

2-4

Hestebønner

 

Raps

S

 

S

45

 

15-20

2-4

 

2-3

                                        

De procenter der i skemaet er tilskrevet honningbiernes aktivitet, stammer fra en oversigt over honningbiers betydning for kulturafgrøder skrevet af tidligere Biavlskonsulent Susanne Klug Andersen.

 

Hvidkløver

Produktion af hvidkløver er i nogle dele af Danmark en meget stor og betydningsfuld afgrøde. Hvidkløver er selvsteril, og den er derfor afhængig af at få tilført pollen fra andre planter, for at opnå bestøvning. Det kan kun sek. ved hjælp af insekter. Her er honning bier meget effektive da der er omkring 60.000 af dem i hvert bistade.

 

Raps

Der findes som bekendt både vinterraps og vårraps, hvor den væsentligste del af rapsen i Danmark er vinterraps. Rapsen kan opnå bestøvning via vinden, og er derfor ikke afhængig af biernes bestøvning. Danske forsøg viser dog et merudbytte på 10% ved bi bestøvning. Og Svenske forsøg viser op til 20% højere udbytte med biernes bestøvning. Desuden er det påvist, at man opnår en mere ensartet modning, når rapsen bestøves med bier. Dette letter høstningen og giver en samlet bedre frøkvalitet.

 

Æbler

Frugttræer kvitterer generelt godt hvis de bestøves med bier. Det er derfor også helt normalt at bier er efterspurgt til bestøvning af frugtplantager. Ikke alene er det vigtigt at bierne overføre pollen, da en del æblesorter er selvsterile, men hvis æbleblomsterne ikke bliver bestøvet med nok pollen, vil frugterne blive deform.

 

Jordbær

Også jordbær kan opnå større og bedre frugtsætning med biers bestøvning, såvel på friland, som i væksthuse. Dertil kommer at nyere undersøgelser også har påvist at der kan opnås en bedre holdbarhed efter plukning, hvis jordbær er bestøvet af bier. Som noget nyt udfører man i øjeblikket forsøg i Finland, hvor bierne udbringer biologisk svampebekæmpelse, når de bestøver jordbær.

Kilde: Tidsskrift for biavl. Januar 2015.

 

 

Bestøvningsforhold og Behov i dyrkede afgrøder.

Faglig rapport fra (DMU) Danmarks miljøundersøgelser. Aarhus universitet. 2011.

Bierne er allerede godt igang.

Filmet d 30/03/2014.