Sådan gik det til at jeg blev Biavler.

Jeg er uddannet landmand men startede med biavl i 06. Jeg er opvokset med bier omkring mig. Da min far har haft bier nede imellem frugttræerne lige så længe jeg kan huske. Der var noget han gik og hyggede sig med og ikke noget jeg hadede så meget at gøre med. Ud over at hjælpe ham lidt når der skulle slynges honning.

I 2006 hjalp jeg ham også med at slynge honning. Under arbejdet fortalte min far om biernes fascinerende verden. Hvordan bi samfundet fungerer, hvordan hver enkelt bi har sin plads i samfundet med hver deres opgaver, hvor hver bi hverken får for meget eller for lidt og hver især har en betydning for at samfundet fungere. Han fortalte også at der rent faktisk var biavlere der levede af det. Det gjorde det ekstra interessant da jeg altid har haft et ønske om at blive selvstændig. Jeg fik samtidig tilbuddet om at få 2 nye bi familier som tak for hjælpen. De to bifamilier kom med hjem og blev indvinderet hvor efter jeg brugte det meste af den vinter på at sætte mig ind i biernes fantastiske verden. Jeg meldte mig sælfølgelig straks på et begynderkursus i den lokale biavlerforening og blev medlem af Danmarks biavlerforening.

De to bifamilier er siden da blevet til mange flere og i dag driver jeg en erhvervsbiavl med omkring 600 bi familier. Hvor jeg udover at producerer koldrørt honning af høj kvalitet også Avler dronninger, bi familier og udlejer bi familier til bestøvnings opgaver hos landmænd og frugtavlere.

Mit hovedfokus er i sommerhalvåret bestøvningsopgaver. Da jeg er faglært landmand har jeg fuld forståelse for vigtigheden i at der er stærke bifamilier der er klar til opgaven der stilles på bestøvning. ikke to somre er ens så det er vigtigt at bierne er klar når det er godt vejr. Derfor har jeg også grejet til at flytte mange bier på kort tid så de er på plads i god tid.